โปรแกรมดูดวงฟันหนูน้อยพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ดูแลบุตรหลานสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุของเด็กวัย 0-3 ปี ได้ด้วยตัวเองและทราบถึงแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับบุตรหลาน อิงจากข้อมูลทางวิชาการที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นในรูปแบบการดูดวง Infographic, Animation และวิดีทัศน์ โปรแกรมนี้รองรับผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ทั้งในส่วนของ Smartphone, Tablet, Personal Computer
โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ (MIT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายเด็กเล็กฟันดีวิถี Self Care
ทั้งนี้ ข้อมูลและโปรแกรมเป็นลิขสิทธิ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ส่วนแพลตฟอร์มเป็นลิขสิทธิ์ของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ (MIT) อย่างไรก็ดี คณะทันตแพทยศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ (MIT) ไม่ยอมรับความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ อันอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ รวมถึงการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน
สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการทำงานของโปรแกรมได้ทางอีเมลที่ admin@dooduangfun.com
โปรแกรมอนุญาตให้มีการนำไปใช้เพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลหรือประโยชน์ทางการศึกษาที่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ โดยกรุณาบอกแหล่งที่มาว่ามาจาก www.dooduangfun.com